Dokumenty do pobrania dla osób ubiegających się o przyjęcie do ZOL Smoligów

Wniosek o wydanie skierowania do ZOL Smoligów

Skierowanie do ZOL Smoligów

Barthel

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego (w przypadku osób żywionych dojelitowo lub pozajelitowo)

Scroll to Top