Dokumenty do przyjęcia

Dokumenty do pobrania dla osób ubiegających się o przyjęcie do ZOL Smoligów.

Pobierz dokument NRS 2002-2012 skala

Pobierz dokument Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego

Pobierz dokumentWywiad pielęgniarski – zaświadczenie lekarskie

Pobierz dokumentWniosek o wydanie skierowania do ZOL Smoligów

Pobierz dokumentBarthel 2013.2

Pobierz dokumentSkierowanie do ZOL Smoligów

Pobierz dokumentOświadczenie o odbiorze pacjenta z ZOL-u

Pobierz dokumentOświadczenie

Komentarze są wyłączone.