Opieka smoligów

Informacje dla pacjenta

W dniu przyjęcia Pacjenta do Zakładu obowiązkowe jest:

 • Obecność członka rodziny lub opiekuna pacjenta z dowodem tożsamości,
 • Dostarczenie dokumentów potwierdzających tożsamość pacjenta oraz aktualne ubezpieczenie:

Dowód osobisty, legitymacja rencisty/emeryta i inne które chory posiada, legitymacja ubezpieczeniowa( dotyczy chorego zatrudnionego w zakładzie pracy)

Dostarczenie dotychczasowej dokumentacji medycznej pacjenta:

 • kserokopii kart informacyjnych ze szpitala,
 • wyników aktualnych badań diagnostycznych: morfologia, OB, badanie ogólne moczu, mocznik, elektrolity, glukoza, cholesterol, HBS, Rtg płuc.
 • informacji o leczeniu farmakologicznym

Warunki pobytu pacjenta w zakładzie

  1. Zgoda pacjenta na pobyt jest warunkiem przebywania w Zakładzie. Pacjent nie może przebywać w Zakładzie wbrew własnej woli.
  2. W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w Zakładzie konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu o umieszczeniu pacjenta bez jego zgody.
  3. NFZ finansuje pobyty pacjentów ocenionych wyłącznie do 40 punktów wg w/w skali. Ocena w skali Barthel przeprowadzana jest co miesiąc. Pacjent, który został oceniony powyżej 40 punktów zostanie wypisany z Zakładu.
  4. Do zakładu nie przyjmuje się pacjenta, u którego podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
  5. Pacjent powinien posiadać:
   • podstawowe przybory toaletowe (higieny jamy ustnej, gąbkę, mydło w płynie, ręczniki, przybory do golenia, chusteczki jednorazowe, szampon do włosów, grzebień),
   • piżamę, koszulę nocną, skarpety, ubiór sportowy, stabilne obuwie, łatwe do utrzymania w czystości.
  6. Zakład nie bierze odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone przez pacjenta rzeczy osobiste, ubrania, protezy zębowe, aparaty słuchowe itp., a także wszelkie wartościowe przedmioty.
  7. Zakład gwarantuje przestrzeganie Praw Pacjenta, których wykaz jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.
  8. Na terenie Zakładu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu pod groźbą wypisu.
  9. Zależnie od sytuacji w Zakładzie pacjent, decyzją personelu może być przeniesiony do innej sali.
 1. Zasady udzielania informacji o pacjencie:
  1. Informacje dotyczące stanu pacjenta i całego procesu leczenia udzielane są wyłącznie osobie uprawnionej przez lekarza Zakładu.
  2. Informacje dotyczące procesu pielęgnacyjnego udzielane są wyłącznie osobie uprawnionej przez pielęgniarkę oddziałową Zakładu.

UWAGA:
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.

Scroll to Top