Opieka smoligów

O NAS

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Droga Życia”

Położony jest w miejscowości Smoligów w powiecie hrubieszowskim w spokojnej okolicy. Powstał w 2000 r., a przez kolejne lata funkcjonowania systematycznie podnoszony jest standard świadczonych usług, prowadzona jest również jego rozbudowa i modernizacja. Teren zakładu ogrodzony, z parkingiem, monitorowany przez całą dobę, posiada wybrukowaną nawierzchnię spacerową, w otoczeniu zieleni. Podopieczni mają zapewniony kontakt z naturą.

Do zadań priorytetowych naszego zakładu należy:

 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, przygotowanie rekonwalescenta do prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym, zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz przystosowanie do życia w społeczeństwie.
 • rozwijanie i doskonalenie metod pielęgnacji i opieki poprzez profesjonalne szkolenie personelu medycznego oraz systematyczną wymianę doświadczeń z innymi ośrodkami,
 • prowadzenie działalności informacyjnej,
 • współpraca z organizacjami i zakładami prowadzącymi podobną działalność,
 • korzystanie z dostępnej techniki i środków pomocniczych dla usprawnienia oraz doskonalenia pielęgnacji,
 • współpraca z ekspertami w dziedzinie pielęgnacji i opiece długoterminowej
 • współpraca z ekspertami Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.
Opieka smoligów

OFEROWANE ŚWIADCZENIA

 1. Zapewniamy środki farmaceutyczne, materiały medyczne, środki pomocnicze i lecznicze, sprzęt rehabilitacyjny oraz niezbędne konsultacje specjalistyczne ( okulista, laryngolog i innych)
 2. Wykonywanie niezbędnych podstawowych badań diagnostycznych na zlecenie lekarza prowadzącego w ZOL,
 3. Podopieczni mają zagwarantowane zakwaterowanie w pokojach dwu, trzy, czteroosobowych, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia w tym specjalistyczne leczenie żywieniowe.
 4. Obejmujemy opieką również pacjentów w stanie wegetatywnym, którymi opiekuje się profesjonalny i kompetentny personel lekarski oraz pielęgniarski.
 5. Udzielanie niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.
 6. Usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutycznego, rehabilitację w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawniania ruchowego z zakresu pielęgnacji i samoobsługi.
 7. Podopieczni mają również możliwość uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach z zakresu terapii zajęciowej.
 8. Opieka duszpasterska i korzystanie z obrzędów liturgicznych zapewnia podopiecznym zaspokojenie potrzeb duchowych.
 9. Edukacja zdrowotna , współpraca z rodziną, przyjazna atmosfera pozwala na zaspokojenie potrzeb bio-psycho- społecznych naszych pacjentów .
 10. Współpracujemy z zakładami opieki zdrowotnej, ośrodkami pomocy społecznej, innymi instytucjami oraz organizacjami.

Pacjenci mają do dyspozycji wykwalifikowany zespół pielęgniarski, psychologów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych i opiekunów medycznych. Pracę personelu nadzorują oraz wspomagają lekarze specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych, neurologii, anestezjologii, ortopedii i psychiatrii.

Scroll to Top